Κίνδυνοι-επιπλοκές.

Αν και η ρινοπλαστική θεωρείται μια ασφαλής επέμβαση όμως κάποιες επιπλοκές μπορούμε να συναντήσουμε.

Η μετεγχειρητική αιμορραγία είναι σπάνια και δεν χρειάζεται θεραπεία. Λοίμωξη είναι σπάνια. Κάποιες συμφύσεις μπορούμε να συναντήσουμε μέσα στην μύτη και οι οποίες απαιτούν λύση γιατί κάποιες φορές εμποδίζουν την αναπνοή.

Στην πλαστική του διαφράγματος μπορούμε να δούμε πολύ σπάνια μια οπή που δημιουργεί σφύριγμα στην αναπνοή, αιμορραγία, δημιουργία κρουστών.

Εάν έχει αφαιρεθεί πολύ από τον ρινικό σκελετό στην ράχη αυτό μπορεί να δημιουργήσει το λεγόμενο saddle nose δηλαδή εφπιοειδή μύτη.

 Κάποιες φορές η υπερβολική αφαίρεση χόνδρων από το ακρορίνιο δίνει την εικόνα της λεπτής κολαψαρισμένης μύτης.

Επίσης η υπερβολική στροφή της μύτης προς τα πάνω μπορεί να δώσει την εικόνα με τα ορατά ρουθούνια.